Śniadania według narodowości

Tymczasem w Rosji

Siedzę na koniu.

Prawo jazdy

Szedł Polak, Niemiec i Ru

W marcu jak w garncu