Tak się czuje

Toaleta - bardzo publiczna...

Tymczasem w Rosji

Z Chuckiem nie wygrasz!!!